Regulamin

Sklepu internetowego pasjaenter.pl


 

1 - Postanowienia ogólne

 

1.    Sklep internetowy PASJA Enter dostępny pod adresem pasjaenter.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo „PASJA Enter” Paweł Wolsztyniak,

     NIP: 7792317784 -  REGON: 362193458                                       

Siedziba firmy i sklep stacjonarny znajduje się pod adresem: ul. 23 Lutego 9, 61-741, Poznań.

2.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej PASJA Enter.

 

2 - Zamówienia


1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. PASJA Enter zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu, wynikających z niezależnych czynników zewnętrznych.

2.    Zamówienie odbywa się przez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.

3.    Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych do dostawy (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych umożliwiających kontakt (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

4.    Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.

5.    PASJA Enter w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji składanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach które uzasadniają wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

6.    Przyjęcie do realizacji zamówienia:

      w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia od Klienta (po 3 dniach zamówienie jest anulowane)

      w przypadku zamówień płatnych przelewem zwykłym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

 7.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w sklepie stacjonarnym/magazynie lub u dystrybutora (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru).

       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).

 8.   W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja znajdująca się w zamówieniu, PASJA Enter zastrzega sobie prawo do możliwości całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

 9.   Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny, po dokonaniu weryfikacji.

 

3 - Ceny


1.    Wszystkie ceny towarów znajdujące się w sklepie podawane są        w  złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy towarze jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    PASJA Enter zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4.    PASJA Enter zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania prowadzonych akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 4 - Formy płatności


1.    Klient może wybrać następujące formy płatności:

     płatność przy odbiorze – Klient płaci przy odbiorze produktu w sklepie stacjonarnym, albo w innym miejscu wcześniej potwierdzonym mailowo.

     przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu

2.    Na ostateczną płatność składa się cena towaru/towarów oraz koszt przesyłki

2.    W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia Grymel uprawniony jest do anulowania zamówienia.

 

5 - Koszty i czas dostawy


1.    Przy każdym towarze podana jest informacja „dostępności” towaru, czyli przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia przez PASJA Enter do realizacji (art.2 pkt.7) do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2.    Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3.    Zamówienia składane na towary o różnej dostępności, wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn. po upływie czasu najdłuższego z wybranych towarów.

4.    PASJA Enter pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą można się zapoznać w każdej chwili na stronie.

5.   Towar można odebrać osobiście pod adresem firmy, po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail lub telefon.

 

6 - Zwroty i reklamacje


1.    Wszystkie towary w sklepie PASJA Enter pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych polskich dystrybutorów.

2.    Zgodnie z Ustawą z 2.03.2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki.

3.    Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta poprzez maila. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub brakujących elementów i skierowania reklamacji bezpośrednio do PASJA Enter, Klient powinien odesłać wadliwy produkt pod nasz adres. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych których płatność jest za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu.

          Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie internetowym towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, w takim przypadku zwracamy, natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.    PASJA Enter ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

8.    Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

       Dlatego bardzo zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę.

       W przypadku gdy opakowanie nosi widoczne znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej z PASJA Enter w celu wyjaśnienia sprawy. Kurier musi zgodzić się sporządzenie protokołu uszkodzenia.

 

7 - Ochrona danych osobowych


1.    Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działania sklepu są poufne. W żadnym możliwym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich wykorzystywania.

 

8 - Postanowienia końcowe


1.    Informacje znajdujące się na stronach sklepu PASJA Enter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2.    Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym zamówionej przesyłki.

 

Producenci w sklepie

 • logo Warner Bros
 • logo Walt Disney
 • logo Ubisoft
 • logo Techland
 • logo Sony
 • logo Rockstar Games
 • logo Rebel.pl
 • logo Microsoft
 • logo Granna
 • logo Galakta
 • logo Electronic Arts
 • logo Capcom
 • logo Axel
 • logo Alexander